Start Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Aktualnośći NMW
Modelowe rozwiązanie dla IZS i samorządów PDF Drukuj Email
wtorek, 23 lipca 2019 08:58

W ramach projektu łączymy potencjał samorządów i lokalnych instytucji zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstw społecznych wokół lokalnego rynku usług społecznych.

Aby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego poszukują odpowiednich wykonawców dla usług społecznych, w tym przede wszystkim usług z zakresu opieki i wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów, osób w podeszłym wieku czy zapewnienia opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców. Tendencje demograficzne wskazują, że usługi opiekuńcze staną się w niedługim czasie palącą potrzebą samorządów.

 

Więcej…
 
Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego PDF Drukuj Email
piątek, 31 maja 2019 05:55

 

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” realizuje projekt partnerski „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”. Poza Stowarzyszeniem w projekcie zaangażowanych jest 4 partnerów: Lider – Sylpo System sp. z o. o z Lublina, oraz  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Fundacja Fundusz Współpracy  z Warszawy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków EFS.

Więcej…