Modelowe rozwiązanie dla IZS i samorządów Drukuj
wtorek, 23 lipca 2019 08:58

W ramach projektu łączymy potencjał samorządów i lokalnych instytucji zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstw społecznych wokół lokalnego rynku usług społecznych.

Aby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego poszukują odpowiednich wykonawców dla usług społecznych, w tym przede wszystkim usług z zakresu opieki i wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów, osób w podeszłym wieku czy zapewnienia opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców. Tendencje demograficzne wskazują, że usługi opiekuńcze staną się w niedługim czasie palącą potrzebą samorządów.

 

 

Projekt proponuje organizację lokalnego rynku usług społecznych, wykorzystując potencjał uczestników oraz absolwentów Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym samym wydłuża i uzupełnia ścieżkę reintegracji o pracę w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

To właśnie w podmiotach ekonomii społecznej upatrujemy szansy dla zapewnienia wysokiej jakości lokalnych usług społecznych, dostarczanych przez wykwalifikowanych absolwentów IZS.

Aby modelowa ścieżka świadczenia lokalnych usług społecznych została spełniona, niezbędne jest przygotowanie zasad współdziałania samorządów z instytucjami zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwami społecznymi.

Model oparty będzie o następujące elementy:

  • badanie zapotrzebowania i zasobów lokalnego rynku usług społecznych,
  • określenie potrzeb kadrowych PES do świadczenia usług społecznych,
  • opracowanie ścieżki przygotowania pracowników do świadczenia usług społecznych,
  • opracowanie procedur kontraktacji usług społecznych przez samorządy
  • uruchomienie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju usług społecznych.
Więcej informacji na temat rekrutacji, szkoleń i modelu na stronie Fundacji Fundusz Współpracy pod linkiem:
https://cofund.org.pl/projekty/model-izs