Start „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim”

Stowarzyszenie

x

Centrum „Przecinek i Kropka"

Klub Integracji Społecznej

Reklama
„Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim” PDF Drukuj Email
piątek, 04 lipca 2014 14:33

- to kolejny, już trzeci z rzędu projekt promujący przedsiębiorczość społeczna na terenie Powiatu janowskiego, realizowany przez Stowarzyszenie HUMANUS z środków FIO.

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, od czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS będzie realizowało zadanie publiczne: Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim”. Projekt będziemy realizować w trójsektorowym partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Janowie Lubelskim oraz z firmą informatyczną EXTREME WAVES Piotr Sawicki z Janowa Lubelskiego.

Podejmowaliśmy już działania związane z krzewieniem idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w naszym powiecie. Spotykamy się z otwartością i chęcią współpracy ze strony władz samorządowych i innych organizacji pozarządowych. Wspólnie staramy się tworzyć przyjazną atmosferę wokół ekonomii społecznej i budujemy kulturę współpracy. W tym roku postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakim znajdujemy się miejscu w kwestii wdrażania mechanizmów przedsiębiorczości społecznej i jakie podjąć działania, by były one bardziej skuteczne, a mieszkańcy powiatu janowskiego podejmowali aktywność społeczną i zawodową. Ponadto postaramy się wdrożyć standardy wojewódzkie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, które zostały opracowane i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w 2013 roku.

W ramach realizowanego projektu chcielibyśmy:

 • dotrzeć do osób, które poznały specyfikę przedsiębiorczości społecznej i zastanawiają się nad założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • przygotować pracowników administracji samorządowej do uwzględnienia w dokumentach programowych i strategicznych zapisów z zakresu ekonomii społecznej,
 • przygotować pracowników socjalnych do wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej w pracy z klientem pomocy społecznej,
 • promować przedsiębiorczość społeczną,
 • przeprowadzić badania w zakresie wdrażania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w powiecie janowskim oraz opracować rekomendacje.

Nasze działania są skierowane do osób z terenu powiatu janowskiego:

 1. Osób w trudnej sytuacji, bezrobotnych, które są zdecydowane na zmianę i podjęcie wyzwania jakim jest założenie i rozwijanie przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Pracowników socjalnych.
 3. Pracowników samorządowych.

Zaplanowaliśmy 2 bloki działań:

I Działania merytoryczne:

1. Przeprowadzimy 3 kompleksowe zajęcia warsztatowo – szkoleniowe:

 • trzydniowe warsztaty „ABC przedsiębiorczości społecznej” skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • jednodniowe warsztaty „Aktywizacja poprzez ekonomię społeczną” skierowane do pracowników socjalnych,
 • dwudniowe warsztaty „Niezbędnik do rozwoju ekonomii społecznej” dla pracowników samorządowych.

2. Zorganizujemy dwudniową wizytę studyjną.

3. Zorganizujemy konferencję „Ekonomia – społecznie?”, która będzie składać się z 2 części: merytorycznej i panelu dyskusyjnego. Przedstawimy wyniki badań dotyczących wdrażania ekonomii społecznej na terenie województwa lubelskiego i wspólnie zastanowimy się jak budować efektywną przedsiębiorczość społeczną.

4. Przeprowadzimy doradztwo w zakresie:

 • przedsiębiorczości społecznej,
 • aspektów prawnych,
 • uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach programowych.

5.Przeprowadzimy szeroko zakrojone badanie, które pozwoli na określenie jaki jest stan sektora ekonomii społecznej w powiecie janowskim, zidentyfikowanie barier rozwoju, zagrożeń, ale również szans i potencjału. Ponadto zostaną opracowane rekomendacje, które będą wyznaczały kierunek dalszych działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

II Działania promujące przedsiębiorczość społeczną:

 1. Będziemy wydawać gazetę „Ekonomia – Społecznie?”, która będzie zawierała informacje w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w powiecie janowskim. Gazeta będzie bezpłatnie kolportowana na terenie powiatu janowskiego, by umożliwić dostęp do wiedzy jak najszerszemu gronu mieszkańców powiatu janowskiego.
 2. Opracujemy katalog przedsięwzięć społecznych.
 3. Wydamy kalendarz ścienny „Społecznie i ekonomicznie”, który będzie bezpłatnie kolportowany wśród mieszkańców powiatu janowskiego.

Naszym zamiarem jest stworzenie mieszkańcom powiatu janowskiego możliwości bezpłatnego korzystania z wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczości społecznej.

Wszelkich szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania udzieli Iwona Kędziera, tel. 603 183 951

Zarząd JSNP HUMANUS

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl