Start Informacja prasowa z debaty „JAK WYKORZYSTAĆ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH?” w dn. 15 grudnia 2015 r. w Lublinie

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Informacja prasowa z debaty „JAK WYKORZYSTAĆ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH?” w dn. 15 grudnia 2015 r. w Lublinie PDF Drukuj Email
wtorek, 29 grudnia 2015 16:50

 

W dn. 15 grudni 2015 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata społeczna pt. „JAK WYKORZYSTAĆ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w ramach projektu pt. „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” dofinansowanego programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia tzw. „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”, jako systemu uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych wybranych obszarów polityki społecznej.

W tym zakresie podjęto starania utworzenia w województwie lubelskim Regionalnej Platformy Usług Społecznych, jako publiczno-społecznego forum o charakterze konsultacyjnym, eksperckim i doradczym, którego celem byłoby działanie na rzecz rozwoju usług społecznych. Regionalna Platforma zakładała współpracę m.in. lubelskich organizacji pozarządowych, administracji publicznej i ciał dialogu obywatelskiego (w tym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego).

Spotkanie otworzył Wojciech Dec (Prezes Zarządu FLOP). Gościem specjalnym wydarzenia był Cezary Miżejewski (Prezes Zarządu WRZOS, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej), który przedstawił „Rolę usług społecznych w debacie europejskiej i możliwe wsparcie z EFS”. W roli regionalnego eksperta wystąpiła Edyta Długosz-Mazur (Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie), która w swoim wystąpieniu zaprezentowała „Czy usługi społeczne mogą zmienić polską politykę społeczną?”. Integralną częścią spotkania był panel dyskusyjny pt. „Jak działać na rzecz rozwoju usług społecznych w województwie lubelskim?”. Spotkanie moderowała Iwona Kędziera (FLOP, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej) a wśród panelistów był Prezes Stowarzyszenia Humanus Paweł Wiśniewski.

 

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl