Start Warsztaty Akademii Zatrudnienia Socjalnego prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej - Kazimierz Dolny 11.12. – 12.12. 2017

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Warsztaty Akademii Zatrudnienia Socjalnego prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej - Kazimierz Dolny 11.12. – 12.12. 2017 PDF Drukuj Email
niedziela, 19 listopada 2017 19:06

Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego

 

prowadzona przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

 

zaprasza

 

pracowników, członków, wolontariuszy NGO prowadzących podmioty reintegracyjne w formie jednostki zatrudnienia socjalnego

Termin: 11.12. – 12.12. 2017 rok

Miejsce: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny

http://kazimierzowka.pl/pages/pl/strona-glowna.php


Organizator:

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

 

Warsztaty organizowane w ramach projektu:

 

Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es,

 

zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

 

 

Szkolenie to ma na celu podsumowanie działalności Konwentu KIS i CIS w 2017 roku, wspólne zastanowienie się nad przyszłością zarówno Konwentu ( w sierpniu opracowywaliśmy strategię fundacji) ale także omówienie dwóch ważnych spraw.

  1. Pierwsza to przekształcenie Ogólnopolskiego Konwentu CIS i KIS w Federację Konwentów Regionalnych co nastąpi prawdopodobnie 5 grudnia 2017 w Lublinie oraz omówienie przygotowanej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W dniu 5 grudnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, wspólnie z ROPS Lublin Fundacja Konwent KIS-CIS organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat zatrudnienia socjalnego, która jednocześnie będzie podsumowaniem realizacji naszego projektu. Prowadzimy także rozmowy aby w tym dniu odbył się zjazd Ogólnopolskiego Konwentu KIS i CIS i przekształcenie jego w Federację Regionalnych Konwentów. Taka formuła powinna pozwolić racjonalnie zarządzać tym ciałem i nie dopuścić do jego upadku i utraty marki.

  2. Ponadto podczas szkolenia omówimy przygotowane przez Radę Zatrudnienia Socjalnego zmiany do ustawy o zatrudnieniu  socjalnym. W załączeniu wersja robocza tych zmian. Rada Zatrudnienia socjalnego będzie je omawiać w dniach 6 - 7 grudnia. Dlatego proponujemy szkolenie w dniach 11 - 12 grudnia. Bardzo ważne jest ustosunkowanie się do propozycji zmian bo mogą one iść szybką ścieżką legislacyjna i w styczniu będzie już za późno. A ważne jest "aby nic o nas bez nas".

 

Prowadzącym będzie Ekspert Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Materiały szkoleniowe (poradniki i prezentacje multimedialne w wersji elektronicznej) można pobrać ze strony zatrudnieniesocjalne.pl, zakładka OAAZS – Warsztaty i Szkolenia. Dojazd na warsztaty we własnym zakresie, organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

 

Serdecznie zapraszamy


Do porania:

  1. Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów edukacyjnych

  2. Karta zgłoszeniowa na warsztaty

  3. Zaproszenie na warsztaty edukacyjne

  4. Propozycje zmian do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

  

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl