Start Konsultacyjne w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowymi, przy sporządzaniu formularza oceny zasobów pomocy społecznej

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Konsultacyjne w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowymi, przy sporządzaniu formularza oceny zasobów pomocy społecznej PDF Drukuj Email
środa, 06 grudnia 2017 00:00

 

W dniu 22 listopada 2017 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2, zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne, w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowymi, przy sporządzaniu formularza oceny zasobów pomocy społecznej. Na godzinę 10.00 zostały zaproszone jednostki gminne, a na 12.00 jednostki powiatowe.

 

Celem spotkanie będzie wspólne wypracowanie m.in.: obszarów współpracy przy OZPS, w tym: zakres dostarczanych danych przez organizacje pozarządowe do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, obszar jaki może być zlecony do sporządzenia przez organizacje pozarządowe; tryb formułowania wspólnych rekomendacji i wniosków, szczególnie środowiska organizacji pozarządowych jakie mogą być ujmowane każdego roku w OZPS-ie; sposób korzystania ze zbiorów informacyjnych OZPS przez organizacje pozarządowe do opracowywania własnych przedsięwzięć projektowych oraz sposób uczestnictwa w posiedzeniach rad gmin/ powiatów przedstawicieli środowiska obywatelskiego, reprezentowanego przez organizacje pozarządowe.


W czasie bardzo owocnych konsultacji, prowadzonych przez grupę Animatorów OZPS – pięciu osób wyłonionych spośród osób uczestniczących w szkoleniach dotyczących tematyki OZPS, zostały wypracowane rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące realizacji OZPS i postulujące wprowadzenie zmian systemowych lub legislacyjnych do ustawy o pomocy społecznej (art. 16a) oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego (zlecanie zadań dla organizacji pozarządowych partycypacji w ocenie zasobów pomocy społecznej).


Główne, wypracowane wnioski dotyczyły m.in.:

  1. Ustabilizowania procesu zmian struktury formularza OZPS co sprzyjałoby nawiązaniu współpracy.
  2. Wcześniejszego zamieszczanie formularza OZPS w systemie CAS na kolejne edycje jego sporządzania.
  3. Rozważenia możliwości stworzenia odrębnego formularza OZPS dla organizacji pozarządowych – przebudowa Rozdziału 9 – celem dostarczania go z wyprzedzeniem do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  4. Rozważenia możliwości wprowadzenia zmian do przepisów prawnych w zakresie współpracy rad pożytku publicznego z jednostkami sporządzającymi OZPS.
  5. Rozważenia możliwości wprowadzenia obligatoryjnego zapisu do przepisu art.16a ustawy o pomocy społecznej – o współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
  6. Rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w nazwie zadania, określonego przepisem art.16a ustawy o pomocy społecznej.

Spotkanie było zorganizowane jest przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, w ramach projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.


Koordynator projektu

Załączniki:

  

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl