Start W dniu 28 listopada 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy konferowali na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
W dniu 28 listopada 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy konferowali na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej PDF Drukuj Email
środa, 20 grudnia 2017 00:00

 

Konferencja pt.: Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej perspektywy organizacji pozarządowych - od teorii do praktyki, została zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie  oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jako podsumowanie projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

 

Spotkanie zostało uroczycie otwarte Przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Panią Katarzynę Fus oraz Panią dr Martę Komorską Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Następnie w tematykę projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, wprowadził dr Paweł Wiśniewski, przedstawiając główne założenia i cele realizowane w projekcie. Później dr Marta Komorska zaprezentowała miejsce ekonomii społecznej w lokalnej polityce społecznej. Po przerwie dr Arkadiusz Biały wygłosił referat pt.: „Włączanie organizacji społecznych w proces planowania i realizacji działań strategicznych w samorządzie lokalnym”, a Pan Andrzej Trzeciecki   przedstawił  efekty realizowane projektu oraz zaprezentował założenia raportu: "Pilotaż współpracy NGO i instytucji publiczny w OZPS -  rekomendacje”.

 

Idea konferencji, a także samego projektu pt.: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, było promowanie zintegrowanego działania instytucji publicznych i organizacji III sektora przy wdrażaniu i realizacji programów interwencji publicznej, zaś osią merytoryczną była problematyka partycypacji w wykonywaniu jednego z zadań pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej,  na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Działania animacyjne w projekcie wskazały sektorowi NGO znakomite narzędzie oddziaływania  na kierunki polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, wskazały sposób oddziaływania na decyzje samorządów gmin/ powiatów, oraz dały możliwość korzystania przez NGO z lokalnych zbiorów informacyjnych dla budowy własnych inicjatyw.

 

Celem głównym projektu było zwiększenie włączenia sektora NGO we współpracę z instytucjami przygotowującymi OZPS w skali lokalnej, szczególnie na etapie diagnozy, formułowania wniosków i rekomendacji. Edukacja NGO i animacja lokalnej współpracy przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania wiedzy obywateli oraz ich reprezentacji (NGO) oraz określiła sferę partycypacji obywatelskiej i jej wpływ na kształt działań w lokalnej polityce społecznej, czy ekonomii społecznej.

 

Koordynator projektu

Załączniki:

Fotogaleria:

  

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl