Konsultacje nad nowym ukonstytuowaniem się Zespołu ds. systemowych ekonomii społecznej Drukuj
środa, 18 lipca 2012 11:53

 

Konsultacje nad nowym ukonstytuowaniem się Zespołu ds. systemowych ekonomii społecznej


Rada Programowa w imieniu Konwentu CIS/KIS przesłała do Departamentu Pożytku Publicznego uwagi i propozycje w zakresie planowanych zmian w zarządzeniu nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 2008 r. w sprawie zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej.

 

W załączeniu  stanowisko