KOMUNIKAT dla członków Konwentu CIS / KIS Drukuj
środa, 18 lipca 2012 12:39

 

KOMUNIKAT dla członków Konwentu CIS / KIS – Centra i Kluby Integracji Społecznej – programy szkoleniowe w ramach ustawy o wspieraniu rodziny  i pieczy zastępczej oraz ustawy o opiece nad dziećmi  w wieku do 3 lat.

 


Rada Programowa Konwentu uzyskała pozytywną odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wykorzystania potencjału centrów i klubów integracji społecznej przy realizacji zadań dwóch ważnych ustaw, a mianowicie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 z późn. zm.) oraz ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).


Treść obu pism poniżej: