III Zjazd Konwentu CIS/KIS Drukuj
poniedziałek, 04 listopada 2013 17:46

Prezes Humanusa wybrany na kolejną kadencję do władz Konwentu CIS/KISW dniach 17-18 października 2013 r. odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS w Białobrzegach k/Legionowa w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.1. PROGRAM III ZJAZDU KONWENTU CIS/KIS:

Część Pierwsza:
Wprowadzenie – Rada Programowa II kadencji 2012/2013,
Referaty okolicznościowe:
- Temat: „10 lat funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym” - Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Temat: „Aspekty zatrudnienia socjalnego w działalności pożytku publicznego – kilka refleksji” – Pan Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego,
- Temat: „Zatrudnienie socjalne w perspektywie finansowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego” – Pan Cezary Miżejewski, ekspert ds. ekonomii społecznej, członek Polskiego Komitetu EAPN.
- Sprawozdanie Rady Programowej Konwentu CIS/KIS za okres październik 2012  -  październik 2013 r. – Paweł Wiśniewski – Przewodniczący Rady Programowej II Kadencji.


Część Druga:
a) Wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okazji 10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
b) Wyróżnienia Konwentu CIS/KIS tytułem „Przyjaciel centrów i klubów integracji społecznej”.


Część Trzecia:
a) Temat: Realizacja projektu EFS nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym” – Pan Sebastian Musioł, CRZL,
b) Sprawy organizacyjne Konwentu CIS/KIS:
- wybory nowej Rady Programowej na kadencję 2013/2014 oraz plan pracy,
- działalność zespołów roboczych Konwentu,
- forma przekształcenia Konwentu,
- sprawy różne.


W wyniku jednomyślnego głosowania, zgodnie z § 3 Regulaminu Konwentu, czyli rotacyjnością w pełnieniu funkcji przewodniczącego rady,  została powołana nowa Rada Programowa na kadencję 2013/2014 w następującym składzie:

a) Kowalska Małgorzata – CISTOR Toruń, 87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22
b) Wiśniewski Paweł – KIS Janów Lubelski, JSNP HUMANUS, 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Prytowego Wzgórza 23,
c) Kuba Elżbieta – KIS OPS Aleksandrów Łódzki, 95-070  Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6,
d) Żebrowska Czesława – CIS Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1,
e) Turlewicz Marlena – KIS MOPS Puławy, 24-100 Puławy, ul. Leśna 17.
f) Sokołowska Katarzyna – CIS Chełm, 22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10,
g) Rozbicka - Stanisławska Justyna – CIS Gdańsk, 80-546 Gdańsk, ul. Floriańska 3,
h) Ekielski Witold – CIS Wieprz, 34-122 Wieprz, Wieprz 124,
i) Danicka Joanna – KIS Toruń, 87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22,
j) Trzeciecki Andrzej – IRSS Warszawa, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50Rada Programowa Konwentu CIS/KIS z upoważnienia członków Konwentu przyznała z okazji 10-lecia funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym specjalne wyróżnienia tytułem „Przyjaciel Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Na liście wyróżnionych tym tytułem wymienić należy m.in. następujące osoby: Pani Joanna Staręga-Piasek, Pani Krystyna Wyrwicka, Pan Krzysztof Więckiewicz, Pan Cezary Miżejewski, Pan Tadeusz Tomaszewski, Pan Krzysztof Michałkiewicz.

 

Do pobrania:

Sprawozdania Rady Programowej Konwentu CIS/KIS


Poniżej foto relacja z zjazdu:

 

Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013Konwent CIS KIS 2013