Start Biblioteczka Animatora OZPS
Biblioteczka Animatora OZPS PDF Drukuj Email
piątek, 12 maja 2017 08:21
 1. Zestaw materiałów informacyjno-szkoleniowych z warsztatów

  1. Cel i istota Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

  2. Formularz OZPS - konstrukcja i treści merytoryczne

  3. Wybrane aspekty interpretacji i prezentacji danych OZPS

  4. Wybrane aspekty współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy opracowywaniu OZPS

  5. Obszary tematyczne OZPS dla Organizacji Pozarządowych

  6. Technikalia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

 2. Ramowy wzór formularza OZPS z regułami i objaśnieniami z zaznaczonymi  i sugerowanymi częściami, w których możliwa jest współpraca pomiędzy JOPS-ami a organizacjami pozarządowymi.

  1. Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok - edycja 2017

  2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - objaśnienia MRPiPS 2016

 3. Pilotaż współpracy NGO i instytucji publicznych w OZPS rekomendacje - w tym opracowaniu zostały zaprezentowane treści w charakterze rekomendacji dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzenia zmian systemowych  lub legislacyjnych do ustawy o pomocy społecznej (art.16a) oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego (zlecanie zadań dla organizacji pozarządowych partycypacji w ocenie zasobów pomocy społecznej).
 4. Vademecum o udziale środowiska obywatelskiego w OZPS - podręcznik dla organizacji pozarządowych, zawierający praktyczne wskazówki umożliwiające włączenie się w procesy kreowania lokalnej polityki społecznej.

  Vademecum cz. 1

  Vademecum dla organizacji pozarządowych - część pierwsza.
  Organizacje pozarządowe partnerem w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej.

  (plik .pdf (2,20 MB))

  Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Zbigniew Mrozik, Andrzej Trzeciecki

  Vademecum cz. 2

  Vademecum dla organizacji pozarządowych - część druga.
  Organizacje pozarządowe partnerem w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej.

  (plik .pdf (3,69 MB))

  Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Zbigniew Mrozik, Andrzej Trzeciecki


 5. Konferencja podsumowująca OZPS


  1. Prezentacja - Andrzej Trzeciecki

  2. Prezentacja - Dr Arkadiusz Biały

  3. Prezentacja - Dr Paweł Wiśniewski

 6. Raport - rekomendacje MRPiPS


  1. Raport z realizacji działań pilotażowych „Animacja lokalnej współpracy przy Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej – opinie, wnioski i rekomendacje - Andrzej Trzeciecki, dr Paweł Wiśniewski”

 7. Materiały - promocja


  1. Ulotka informacyjna

  2. Tablica informacyjna

  3. Baner informacyjny