17 maja 2016r. zdecydowanie będzie pamiętnym dniem dla Janowa Lubelskiego. Janowski Ośrodek Kultury zaświecił na niebiesko. Na sali spotkało się blisko 150 osób, a wszystko to dla osób z autyzmem. Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 08:13

W dniu 17 maja 2016 r. w Janowskim  Ośrodku Kultury, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”.  Pracownicy szkół wyższych, studenci, pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji oraz rodzice dzieci dotkniętych autyzmem, dzielili się własną wiedzą i doświadczeniem na temat autyzmu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w MRPiPS – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Teresa Misiuk -Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

W wielu miastach, głównie w kwietniu, temat autyzmu zostaje szczególnie poruszony. Prowadzone są dyskusje, heppeningi, spotkania, które mają na celu przybliżenie społeczeństwu tej problematyki. To również ukłon w stronę rodziców, którzy  muszą zmagać się  z wychowywaniem autystów, a często mity, jakie krążą na temat autyzmu, czynią to zadanie znacznie trudniejszym.

Ponieważ w naszym środowisku są osoby z autyzmem postanowiliśmy, oddając głos tym, dla których  słowo autyzm nie jest tylko tytułem czytanej książki, uwrażliwić  społeczność lokalną na   potrzeby innych i przekazać kilka rad, jak wesprzeć rodziny, które na co  dzień borykają się z autyzmem.  Dlatego też zorganizowaliśmy w dniu 17 maja 2016 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”.

Konferencję rozpoczął Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, który powiedział jak ważne jest dla władz naszego miasta zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem. Natomiast w imieniu organizatorów konferencję otworzyła Pani Monika Leśniak-Skakuj  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Zamoyskiego w  Janowie Lubelskim wraz  z Panem Grzegorzem Bolińskim wicedyrektorem szkoły.

Wśród prelegentów, wygłaszających na organizowanej konferencji referaty byli m.in.: Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, emer. prof. UMCS (PWSZ Płock), dr Anna Prokopiak pracownik naukowy Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowksiej w Lublin - Prezes Fundacji ALPHA. Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (KUL Lublin), dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (KUL Stalowa Wola),  ks. dr Bartłomiej Krzos (KUL Stalowa Wola). Dr Ewa Miszczak, dr Marta Komorska (WSPiA Lublin).

W komitecie naukowym znaleźli się między innymi: prof. ks. dr hab. Marian Nowak (KUL Lublin), dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (KUL Stalowa Wola), dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw. UMCS (UMCS Lublin).

W imieniu organizatorów, Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim,  Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim oraz Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu. Zapraszamy również do dyskusji o spotkaniu, każde słowo będzie dla nas cenną wskazówką byśmy mogli zrobić krok dalej w tej tematyce.

W sposób szczególny serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy pokazali, że autyzm można zrozumieć, że z autyzmem można żyć. Największe tego świadectwo dali nam rodzice dzieci autystycznych, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i opiniami.

Kulminacyjnym punktem okazał się występ artystyczny 11 letniego chłopca z Zespołem Aspergera, niejednej osobie na sali popłynęła łza wzruszenia. Dziękujemy zatem Wam rodzice i Tobie Szymon, wielki ukłon w Waszą stronę. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne, a tym owocem będzie większa świadomość potrzeb osób z autyzmem, które coraz częściej możemy spotkać w naszym otoczeniu. Na zakończenie konferencji organizatorzy zobowiązali się do przekazania sformułowanych przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu wypracowanych postulatów  i sugestii na temat potrzeb i oczekiwań wobec przedstawicieli władz publicznych różnego szczebla.

Dziękujemy także Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi za dofinansowanie konferencji w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”.

Dziękujemy również sympatykom-sponsorom Stowarzyszenia „Humanus” za ufundowanie nagród dla uczestników  spotkania.

 

Organizatorzy
Foto: Panorama Powiatu Janowskiego