Wizyta studyjna pt: Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej - 9 września 2016 Drukuj
poniedziałek, 05 września 2016 10:59

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej
oraz Rada Programowa Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny
serdecznie zapraszają


na wizytę studyjną pt: „Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej”, oraz na wyjazdowe posiedzenie Konwentu które odbędą się w dniu 9 września 2016 r.
w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej
przy ul. Warszawskiej 15

 

 

Celem wyjazdowego posiedzenia Konwentu oraz wizyty studyjnej jest zapoznanie się z innowacyjnymi formami organizacji zatrudnienia socjalnego realizowanymi w CIS Białej Podlaskiej oraz omówienie współpracy z Radą ds. Zatrudnienia Socjalnego, utworzoną przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czas programowy: 10.00 – 15.00 .

Program:
1. Przegląd sekcji programowych w CIS Biała Podlaska – charakterystyka usług świadczonych przez CIS Biała Podlaska – koordynator p.o. kierownika CIS Irena Paszkiewicz,
2. Pokaz sprzętu i narzędzi technicznych Sekcji remontowo-porządkowej CIS Biała Podlaska – koordynator Instruktor sekcji Krzysztof Miszkiniuk .
3. Panel dyskusyjny:
3.1 Pracodawcy we współpracy z zatrudnieniem socjalnym – dyskusja, wymiana wzajemnych doświadczeń – moderator Pan Andrzej Hojna Prezes Mostostal Siedlce S.A.
3.2 Programy i projekty dla zatrudnienia socjalnego – moderator Pani Aneta Kowalska, Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS MRPiPS.
4. Wyjazdowe Posiedzenie członków Konwentu oraz Rady Programowej – moderator Pan Andrzej Trzeciecki, IRSS, członek wspierający Konwent KIS/CIS Lubelszczyzny:
4.1 Zasady współpracy z Radą ds. Zatrudnienia Socjalnego MRPIPS,
4.2 Kontakty z regionalnymi platformami współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego,
4.3 Sprawy organizacyjne Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

Partnerzy:

Załącznik: