Przedstawiciel Humanusa powołany do Rady Zatrudnienia Socjalnego Drukuj
poniedziałek, 31 października 2016 10:35

Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus został decyzją Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powołany do Rady Zatrudnienia Socjalnego.

W dniu 25 października 2016 Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas pierwszego posiedzenia Rady Zatrudnienia Socjalnego, wręczyła Akty Powołania czternastu członkom Rady oraz podziękowała za chęć uczestnictwa w pracach Rady. Wśród powołanych był prezes Stowarzyszenia Paweł Wiśniewski.

Zwracając się do członków nowej rady Pani Minister Bojanowska mówiła: Państwo wiedzę praktyczną oraz teoretyczną na temat prawidłowego funkcjonowania jednostek reintegracji zawodowej i społecznej. Wierzę, że zaowocuje to dobrą współpracą i wypracowaniem skutecznych rozwiązań.

Prace Rady, będą polegały między innymi na opiniowaniu projektów aktów prawnych, inicjowaniu zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego czy przygotowywania ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego. Rada działa przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego reprezentują wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe i są powołani na okres 3 lat.

Zarząd Stowarzyszenia