Start Materiały do pobrania

Stowarzyszenie

x

Centrum „Przecinek i Kropka"

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Materiały do pobrania PDF Drukuj Email

 

Materiały promocyjne:

Prezentacja Powerpoin Świetlica Środowiskowa Stokrotka 2015

Rollup Świetlica Środowiskowa Stokrotka 2017

Ulotka Punku Konsultacyjnego dla Rodzin 2017

Rollup Punk Konsultacyjny dla Rodzin 2017

Ulotka Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej 2017

Ulotka KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2015

Kalendarz 2015 Janowscy Liderzy Ekonomii Społecznej

Ulotka JSNP HUMANUS 2013

Ulotka KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2013

Folder JSNP HUMANUS 2012/13

Folder Humanus 2009

Plakat zimowy punkt Humanus

Ulotka zimowy punkt Humanus

Ulotka Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

Plakat Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

Prezentacja Seniorzy 2013

Prezentacja Seniorzy 2010-2013 HD

 

Publikacje:

Raport ewaluacyjny KIS 2015

MIEJSCE PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH (ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO) W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU JANOWSKIEGO

(plik .pdf (4,0 MB))

Sfinansowano ze środków projektu: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” - edycja 2016 - realizowanego w ramach programu MRPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur

Raport ewaluacyjny KIS 2015

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LOKALNYM LIDEREM PARTNERSTWA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

(plik .pdf (1,8 MB))

Sfinansowano ze środków projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” - realizowanego w ramach programu MRPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Listopad 2016.

Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur

Raport ewaluacyjny KIS 2015

TRWAŁA INSTYTUCJA W SYSTEMIE POMOCY I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ZATRUDNIENIE SOCJALNE

(plik .pdf (16,5 MB))

Raport ewaluacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim - 2015.

Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur

Raport ewaluacyjny KIS 2014

ROZWÓJ KIS W JANOWIE LUBELSKIM. IMPLEMENTACJA IDEI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W REALIACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

(plik .pdf (7,5 MB))

Raport ewaluacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim -  2014.

Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur

Raport o stanie ekonomii

RAPORT O STANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE JANOWSKIM

(plik .pdf (79,55 MB))

Raport o stanie sektora ekonomii społecznej wydany w ramach projektu "Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim" współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Opracowanie: Marta Komorowska, Anna Mazur, Paweł Wiśniewski

Katalog Inicjatyw Społecznych

KATALOG INICJATYW SPOŁECZNYCH W POWIECIE JANOWSKIM

(plik .pdf (4,43 MB))

Katalog wydany w ramach projektu "Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim" współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Opracowanie: Iwona Kędziera, Paweł Wiśniewski

Leksykon ekonomii społecznej

LEKSYKON EKONOMI SPOŁECZNEJ

(plik .pdf (83,5 MB))

Publikacja wydana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus" w Janowie Lubelskim w ramach realizacji zadania publicznego "Promowanie Przedsiębiorczości Społecznej" zleconego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Opracowanie: Iwona Kędziera, Paweł Wiśniewski

Okladka_BROSZURA_FIO_2012

EKONOMIA SPOŁECZNA dla dzieci i młodzieży

(plik .pdf (5,74 MB))

Broszura wydana w ramach projektu "Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim" jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Okladka_VADEMECUM_FIO_2012

Vademecum "PRZEPIS NA AKTYWNY POWIAT JANOWSKI czyli po kilku ścieżkach ekonomii społecznej"

(plik .pdf (47,2 MB))

Vademecum wydane w ramach projektu "Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim" jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Okladka_PORADNIK_KIS_II_2012

Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim - edycja 2012

(plik .pdf (20,5 MB))

Poradnik wydany w ramach projektu "Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie w ramach realizowanych kontraktów społecznych, do Klubu Integracji Społecznej".

Okladka_PORADNIK_KIS_2012

Budżet domowy, racjonalne wydatki oraz ekonomia społeczna. Poradnik dla niezamożnych gospodarstw domowych.

(plik .pdf (2,17 MB))

Poradnik wydany w ramach projektu "Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie w ramach realizowanych kontraktów społecznych, do Klubu Integracji Społecznej"

Okladka_BIULETYN_KONWENT_CIS_KIS_2011

Biuletyn Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej

(plik .pdf (2,17 MB))

Biuletyn wydany w ramach projektu "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej" - projekt partnerski Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt.:"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015"

Okladka_Biuletyn_Targow_Aktywnych_Form_Pomocy_Nadrzecze_2010

Biuletyn Informacyjny Krajowych Targów Aktywnych Form Pomocy

(plik .pdf (2,33 MB))

Biuletyn wydany w ramach projektu "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej" - projekt partnerski Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt.:"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl