Start O projekcie
Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 lipca 2012 17:00

 

Informacje o projekcie

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, od czerwca 2012 roku realizujemy zadanie publiczne: „Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim”.


Promowanie, uświadamianie, informowanie, wskazywanie, akcentowanie idei przedsiębiorczości społecznej to główne założenie projektu. W powiecie janowskim ma szczególne znaczenie, bo jest to szczególne miejsce. Z jednej strony malowniczy krajobraz, niewykorzystany potencjał, uśpione możliwości, z drugiej strony narastające problemy społeczne, które pogłębiają trudną sytuację mieszkańców. Realizacja zadania jest próbą dotarcia do:

 1. Osób w trudnej sytuacji, bezrobotnych, które są zdecydowane na zmianę i podjęcie wyzwania jakim jest założenie i rozwijanie przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Pracowników Instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy starają się aktywizować  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 3. Młodzieży celem wyposażenia ją w wiedzę dot. szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz umożliwienie jej bezpośredniego zetknięcia się z przedsiębiorstwem społecznym.

W celu upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim, zaplanowaliśmy:

 1. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno – informacyjne, w ramach których:
  • zakupimy książki z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, które przekażemy wybranym bibliotekom,
  • przygotujemy elektroniczny zbiór literatury, tekstów, podręczników z zakresu ekonomii społecznej w formie płyt CD, który przekazany zostanie do każdej biblioteki w powiecie janowskim,
  • wydamy instruktażowy podręcznik „Janowskie Vademecum Przedsiębiorczości Społecznej”,
  • przeprowadzimy szkolenia dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną.

 2. Przedsięwzięcia o charakterze promocyjno – informacyjnym, w ramach których:
  • zorganizujemy w szkole pogadanki z dziećmi na temat ekonomii społecznej,
  • zorganizujemy wycieczkę dla młodzieży do przedsiębiorstwa społecznego,
  • ogłosimy 2 konkursy: fotograficzno – plastyczny „Moje spotkanie z przedsiębiorstwem społecznym – co tam jest fajnego?” oraz na prace pisemne „Czy przyda mi się w życiu ekonomia społeczna?”,
  • wydamy broszurę dla dzieci „Ekonomia społeczna dla dzieci”.

 3. Przedsięwzięcia o charakterze doradczo – wspierającym, w ramach których:
  • uruchomiliśmy punkt doradczy, w którym można skorzystać ze wsparcia doświadczonych specjalistów w zakresie tworzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej.

 

Naszym zamiarem jest stworzenie mieszkańcom powiatu janowskiego możliwości bezpłatnego korzystania z wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz kształtowanie postawy obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.

Wszelkich szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania udzieli Iwona Kędziera, tel. 603 183 951

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

 

Do pobrania:

Vademecum "PRZEPIS NA AKTYWNY POWIAT JANOWSKI czyli po kilku ścieżkach ekonomii społecznej"

 

 

 

Loga projektowe

 

Projekt "Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim" jest realizowany  w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.