Start Projekt FIO 2013
Projekt FIO 2013 PDF Drukuj Email
środa, 30 października 2013 19:55

Informacje o projekcie


W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, od lipca 2013 roku realizujemy zadanie publiczne: „Promowanie przedsiębiorczości społecznej”. Działania przewidziane do realizacji mają być kontynuacją tych zapoczątkowanych w poprzednim roku.

Powiat janowski jest otwarty na krzewienie przedsiębiorczości społecznej i chętnie popiera działania związane z promocją i upowszechnianiem idei ekonomii społecznej. Urzędnicy starają się tworzyć przyjazną atmosferę wokół ekonomii społecznej i uczestniczą w budowaniu kultury współpracy. W powiecie janowskim drzemie niewykorzystany potencjał oparty na bogactwie krajobrazu i niepowtarzalnych regionalnych produktach.
W ramach realizowanego projektu chcieliśmy:

 • dotrzeć do osób, które poznały specyfikę przedsiębiorczości społecznej i zastanawiają się nad założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • uzupełnić wiedzę pracowników samorządowych i podjąć próbę wypracowania modelu współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie janowskim,
 • zapoznać seniorów z ideą przedsiębiorczości społecznej i nakłonić ich do aktywizacji w zakresie szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

 

Realizacja zadania jest próbą dotarcia do:

 1. Osób w trudnej sytuacji, bezrobotnych, które są zdecydowane na zmianę i podjęcie wyzwania jakim jest założenie i rozwijanie przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Pracowników Instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy starają się aktywizować  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 3. Słuchaczy Janowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

W celu promowania idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim, zaplanowaliśmy:

 1. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno – informacyjne, w ramach których:
  • wydamy  „Leksykon ekonomii społecznej”,
  • przeprowadzimy cykl szkoleń dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej „Akademia przedsiębiorczości społecznej”,
  • przeprowadzimy szkolenie dla pracowników samorządowych „Ekonomia społeczna w pigułce”.
 2. Przedsięwzięcia o charakterze promocyjno – informacyjnym, w ramach których:
  • zorganizujemy dla słuchaczy Janowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkania informacyjne na temat ekonomii społecznej.
 3. Przedsięwzięcia o charakterze doradczo – wspierającym, w ramach których:
  • oferujemy wsparcie doradcze specjalistów – prawnika, specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej.

 

Naszym zamiarem jest stworzenie mieszkańcom powiatu janowskiego możliwości bezpłatnego korzystania z wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczości społecznej.

 

Wszelkich szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania udzieli Iwona Kędziera, tel. 603 183 951

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku.