Start Regulaminy

Centrum „Przecinek i Kropka"

Reklama
Regulaminy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Przecinek i Kropka" PDF Drukuj Email
sobota, 25 stycznia 2020 15:11

Regulamin skrócony

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego

Przecinek i kropka”

 • Uczestniczenie dziecka w zajęciach terapeutycznych jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszym Centrum u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.

 • Rodzice są zobligowani do przekazania prowadzącym zajęcia terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

 • Zajęcia terapeutyczne lub edukacyjne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą.

 • Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.

 • Każde opłacone wcześniej zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.

 • Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty.

 • Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.

 • W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić prowadzącego na co najmniej dzień przed.

 • W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

 • Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

 • Terapeuta może poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie - o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, dla dobra dziecka i efektów terapii.

 • Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Informacje będą przekazywane w formie ustnej lub pisemnej.

 • Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne "Przecinek i kropka" świadczy odpłatnie usługi w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej, (w tym terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapii ręki, Sensoplastyki, arteterapii, doraźną lub regularną pomoc w nauce, trening umiejętności społecznych (TUS), wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i inne.

 • Centrum honoruje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 • Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na nr konta: Nr 97 1600 1462 1024 4171 8000 0004, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, termin i miesiąc.

 • Na niektóre zajęcia i terapie Centrum przewiduje rabaty i zniżki szerzej opisane w Cenniku Usług Centrum.

 • Kontakt do Centrum:

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym „Przecinek i kropka”

prowadzone przez

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3 23-300 Janów Lubelski

tel. 782 009 975

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.