Start O nas

Stowarzyszenie

x

Centrum „Przecinek i Kropka"

Klub Integracji Społecznej

Reklama
O nas PDF Drukuj Email

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” w Janowie Lubelskim powstało w lipcu 2003 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym prowadząc:

 • Klub Integracji Społecznej
 • Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej. Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie akcję dystrybucji artykułów żywnościowych „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna Zbiórka Żywności” czy „Wielkanocna Zbiórka Żywności”.  Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000184388. Swoją działalność skupia przede wszystkim na:

 • tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagających wsparcia;
 • podejmowanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

W latach 2012 – 2014 roku prowadziła Niepubliczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Janowie Lubelskim.

Od 2013 roku przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Koło Rowerowe OMEGA

 

Cele i misja


Misja Stowarzyszenia

„Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz stwarzanie im warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w lokalnej społeczności”

Cele JSNP Humanus

Stowarzyszenie HUMANUS realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
 • organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie imprez okolicznościowych;
 • organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji;
 • współpraca z organizacjami administracji publicznej i niepublicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

Do pobrania:

Statut Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy "Humanus"

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl