Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Konferencja „Usługi Społeczne – różne perspektywy, jeden cel”

W 31 stycznia 2024 roku, odbyła się  konferencja: Usługi Społeczne – różne perspektywy, jeden cel. Konferencja była organizowana w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. realizowanego na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą   w Warszawie, w ramach programu NOWEFIO – konkurs NOWEFIO 2022 – priorytety 2-4, Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich, Obszar tematyczny 1. Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowanie struktur, tworzenie  i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych. Środki finansowe przyznane umową nr 313/III/2022.

Głównym celem konferencji było upowszechnianie Modelu Alternatywnej Partycypacji Organizacji Pozarządowych w rozwoju lokalnych usług społecznych – produktu opracowanego i testowanego w gminach województw lubelskiego i łódzkiego. W ramach konferencji został zaprezentowany wypracowany model współpracy na linii ops/cus, a podmioty ekonomii społecznej – bezpośredni wykonawcy zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w lokalnych środowiskach. Model stanowi strategiczną wytyczną dla organizacji obywatelskich chcących aktywnie włączać się we współpracę z przyszłymi cus-ami/lub ośrodkami pomocy społecznej, czyli organizatorami usług społecznych.

Wśród przybyłych gości byli Posłanka na Sejm RP, Pani Małgorzata Gromadzka, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski, Dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej: Pani Katarzyna Maciołek z Łodzi, Pani dr Anna Zasada-Chorab  Dyrektor ROPS z Katowic i Pani Małgorzata Romanko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Wśród prelegentów były m.in.:  Pan Prof. Mirosław Grewiński, Pani dr Joanna Lizut  i Pan Paweł Rabiej. Wśród gości byli także wybitni eksperci z zakresu usług społecznych: Panią Karolinę Cyran Juraszek i Pana Cezarego Miżejewskiego. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, w tym prawie 160 stacjonarnie i ponad 150 online.

Podczas konferencji prezentowany były także dobre praktyki z zakresu funkcjonowania centrów usług społecznych. Prezentowały się Cusy z Czerska, Redzikowa ( Słupsk), Bukowska, Myślenic i Wojcieszkowa.

Ostatnim, ale niezmiernie ważnym akcentem wydarzenia było spotkanie Ogólnopolskiego Konwentu Centrów Usług Społecznych, którego celem było wypracowanie stanowiska środowiska centrów na temat dalszego rozwoju tych jednostek. Poza pracami warsztatowymi odbyły się wybory nowych władz Konwentu. Nad całością przebiegu spotkania konwentowego czuwała Pani Anna Bielawska-Jutrzenka przewodnicząca Rady Konwentu.

Wszyscy z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji zapraszamy do zapisanej transmisji która znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=jAb-SfiBf4U

https://www.youtube.com/watch?v=jAb-SfiBf4U

Partnerzy:

  1. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, Uczelni Korczaka w Warszawie
  2. Ogólnopolski Konwent Centrum Usług Społecznych
  3. Obserwatorium Usług Społecznych w Lublinie

Patronat naukowy:

  1. Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  2. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Oddział w Lublinie

Patronat medialny:

  1. Wiadomości Społeczne
  2. Kwartalnik – Zatrudnieniesocjalne.pl
Skip to content