Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Metoda 7 walizek

7 walizek to metoda szczególnie polecana do pracy z dzieckiem, które ma problemy z ortografią.

7 walizek to metoda, która zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji (teoria H. Gardnera):

  • inteligencję słowną,
  • wizualno-przestrzenną,
  • logicznomatematyczną
  • muzyczną,
  • fizyczno-kinestetyczną,
  • interpersonalną,
  • intrapersonalną.


To, które z nich są dominujące, decyduje o tym, jakie metody są najskuteczniejsze do przyswajania wiedzy. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Przecinek i kropka” tel. 782009975

Skip to content