1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Klub Integracji Społecznej w Gminie Potok Wielki

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” w ramach konkursu ogłoszonego przez MPIPS w partnerstwie z Gminą Potok Wielki oraz Starostwem w Janowie Lubelskim rozpoczęło realizację projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Projekt zmierza do zaktywizowania określonej grupy mieszkańców, poprzez realizację  kontraktów socjalnych i uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej , a także usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu oraz  zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Projekt będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany w 2010 roku będzie obejmował skierowanie 15 osób do Klubu Integracji Społecznej. Są to osoby dotknięte różnorodnymi  problemami społecznymi takimi jak: uzależnienie, przemoc, brak pracy, ubóstwo czy niezaradność życiowa. Długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Osoby te, poza problemem bezrobocia borykają się często z problemami mieszkaniowymi. Większość z nich zarejestrowana jest w PUP jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. Źródłem utrzymania tych osób głównie jest zasiłek okresowy  i jednorazowy. Uczestnicy KIS będą objęci  cyklem edukacyjno-szkoleniowym, który będzie obejmował: zajęcia integracyjne oraz trening umiejętności i  kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe (grupowe) oraz zajęcia z zakresu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej.

Uczestnicy będą mieli możliwość także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Objęci będą  pomocą w formie  indywidualnych porad prawnych oraz rodzinnych.

Ponadto uczestnicy KIS będą także mogli korzystać z pracowni komputerowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.Drugi etap projektu realizowany w 2011 roku obejmował będzie realizację programów rynku pracy na wybranym obiekcie budownictwa socjalnego. Przedmiotem robót wykonywanych przez uczestników KIS  zatrudnionych w ramach robót publicznych będzie dokończenie adaptacji budynku po byłej Szkole  Podstawowej, w miejscowości Zarajec Potocki. W wyremontowanym budynku znajdowały się będą lokale socjalne. Budynek ten od kilku lat jest niewykorzystany. W ramach projektu planowane jest uzyskanie co najmniej 2 lokali socjalnych, znajdujących się na parterze.

Realizowany projekt zmierza przede wszystkim do zwiększenia aktywności u biernych mieszkańców Gminy Potok Wielki. Dzięki projektowi i uczestnictwu w KIS zdobędą widzę dotyczącą aktywnego poszukiwania pracy, nauczą się że są również ważni i potrzebni oraz to ,że każdy z nich posiada potencjał , który może być odpowiednio wykorzystany.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”

Skip to content