Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Muzykoterapia – zajęcia indywidualne

Muzykoterapia jest wszechstronnym rodzajem terapii i znajduje zastosowanie w odniesieniu do różnych grup osób, w tym także do osób chorych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Sprawdza się doskonale jako terapia dla osób z autyzmem, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, demencją oraz wieloma innymi schorzeniami i zaburzeniami.

W przypadku dzieci zdrowych może stanowić wsparcie ich rozwoju na wielu płaszczyznach: od sfery emocjonalnej i społecznej (np. adaptacja w grupie rówieśników, wyrażanie i kontrolowanie emocji), poprzez poznawczą (np. koncentracja uwagi, pamięć), aż po rozwój fizyczny (np. motoryka, sprawność manualna).

Atutem muzykoterapii jest jej przyjemny charakter. Większość dzieci lubi zajęcia muzyczne, traktując je jako zabawę. Sprzyja to ich zaangażowaniu w proponowane aktywności, a co za tym idzie – osiąganiu celów terapii. Zajęcia prowadzi certyfikowany muzykoterapeuta.

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Przecinek i kropka” tel. 782009975

Skip to content