JSNP Humanus

Kadra Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

  1. Kierownik Klubu – dr Paweł Wiśniewski
  2. Koordynator merytoryczny KIS –mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska
  3. Zespół Specjalistów KIS tworzą:

a) Pedagog – dr Anna Mazur

b) Psycholog – mgr Jolanta Żytko

c) Doradca zawodowy – mgr Dorota Bielecka

d) Prawnik i Specjalista ds. ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego – dr Paweł Wiśniewski

e) Specjalista ds. ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego – mgr Andrzej Trzeciecki

f) Specjalista ds. ekonomii społecznej – mgr Iwona Kędziera

g) Pracownik socjalny – mgrMaria Wójcik

h) Specjalista ds. budowania partnerstw – dr Marta Komorska

i) Specjalista ds. informatyki – mgr Piotr Sawicki

Skip to content