JSNP Humanus

W tym roku Stowarzyszenie Humanus, ze środków pozyskanych z 1%,  wsparło Stowarzyszenie Janowski Orlik – kwotą 1500,00, która została przeznaczona na  zakup strojów  sportowych.

Stowarzyszenie Janowski Orlik

1% dla ORLIKA

Skip to content