JSNP Humanus

W okresie od czerwca 2014 do maja 2015 z środków zebranych w ramach akcji 1% wsparliśmy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” kwotą 2952,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa klubu w regionalnej lidze piłki ręcznej 2952,64 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

1% dla UKS „Trójka”

Skip to content