Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Dyplom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dla Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy HUMANUS za realizację zadania publicznego dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2014 roku pod tytułem Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim

Podziękowania Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dla Pani Marii Wójcik Kierownik Środowiskowej Świetlicy „Stokrotka” oraz Pana Pawła Wiśniewskiego
Prezesa Zarządu JSNP HUMANUS za zaproszenie na przedstawienie „Kopciuszek” oraz spotkanie mikołajkowe

Podziękowania Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wykluczenie społeczne – aktualne wyzwania i skutki w skali mikrospołecznej”

Antek Roku 2014 w kategorii Sponsor Roku

dla Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy

Listy gratulacyjne otrzymane na 10-lecie powstania Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy HUMANUS

List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
List gratulacyjny
Skip to content