Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach,
na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.
Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”

Jan Paweł II

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

w Janowie Lubelskim

Rodzina jest wspólnotą, która stanowi model dla innych grup. Jest podstawową komórką życia społecznego i jednocześnie naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Bazą do kształtowania osobowości, postaw i relacji z ludźmi. Jest też najważniejszą przystanią bezpieczeństwa, na której dziecko bazuje w kształtowaniu własnej postawy wobec świata.

W związku z tym, że współczesne rodziny dość często borykają się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji i roli społecznej często mamy do czynienie z procedurami ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Wychodząc naprzeciw tym sytuacjom w ramach Janowskiego Stowarzyszenia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim utworzony został Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin. Ze wsparcia oferowanego przez nasz Punkt mogą korzystać rodziny, które nie radzą sobie z problemami dnia codziennego lub z wychowaniem dzieci.

Działania:

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniamy wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) popularyzacji wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dot. funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny;

8) dokonywaniu diagnozy systemu rodzinnego;

9) interwencji i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych – mediacje;

10) wspieraniu matek samotnie wychowujących dzieci;

11) udzielaniu wsparcia rodzinom zastępczym;

12) prowadzeniu działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Adresaci:

Swoją ofertę kierujemy do:

  • rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  • rodzin z problemem alkoholowym;
  • rodzin dotkniętych przemocą;
  • rodzin przeżywających kryzys w związku z chorobą, śmiercią, niepełnosprawnością, rozwodem itp.;
  • młodzieży przeżywającej trudności wieku adolescencji;
  • młodzieży i dzieci z problemami w szkole, grupie rówieśniczej i w domu;
  • innych osób, które potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Naczelną zasadą funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin jest ogromna rola, jaką pełni środowisko rodzinne w życiu każdego człowieka. Rodzina otacza nas przez bardzo długą część naszego życia, dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tej wspólnoty.

Formy wsparcia

W przyszłości zamierzamy rozszerzać swoja ofertę i dostosowywać do potrzeb naszej społeczności. Po dokonaniu szczegółowej analizy problemów zaproponujemy bezpłatne cykliczne spotkania dla rodzin poszukujących wsparcia i pomocy.

Pamiętaj!

Rodzina to rodzaj fundamentu, na którym kształtuje się nowy człowiek.

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

Janowskie Stowarzyszanie Niesienia Pomocy HUMANUS

ul. Wiejska 3

23-300 Janów Lubelski

http://www.jsnphumanus.pl

tel. 15 814-22-51

Koordynator Punktu: mgr Anna Mazur tel. 696 674 684

Skip to content