Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

II Wizyta Studyjna w ramach projektu – Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin

W ramach realizacji projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin w dniach 13-15.05. 2024 odbyła się Wizyta studyjna, w której wzięli udział uczestnicy testu MAP oraz przedstawiciele JST jak i NGO z województwa Lubelskiego i Aleksandrowa Łódzkiego.

Wybór padł na CUS w Czersku, który jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce dokonała przekształcenia na CUS nie w ramach projektu pilotażowego. Spotkanie miało na celu zaobserwowanie w praktyce jak funkcjonuje nowa jednostka, z jakimi problemami się mierzy, ale również jak sprawnie i produktywnie koordynuje działania pomocowe na terenie swojej gminy.


Centrum Usług Społecznych w Czersku, jest jednostką, która prężnie się rozwija i jest czuła na zmieniające się potrzeby mieszkańców.


Centrum Usług Społecznych w Czersku zostało utworzone poprzez przekształcenie dotychczas działającego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku. Dyrektor: Anna Bielawska-Jutrzenka, Zastępcą Dyrektora: Katarzyna Grada.

Skip to content