Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Klub Integracji Społecznej w Gminie Potok Wielki

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” w ramach konkursu ogłoszonego przez MPIPS w partnerstwie z Gminą Potok Wielki oraz Starostwem w Janowie Lubelskim rozpoczęło realizację projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Projekt zmierza do zaktywizowania określonej grupy mieszkańców, poprzez realizację  kontraktów socjalnych i uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej , a także usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu oraz  zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Projekt będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany w 2010 roku będzie obejmował skierowanie 15 osób do Klubu Integracji Społecznej. Są to osoby dotknięte różnorodnymi  problemami społecznymi takimi jak: uzależnienie, przemoc, brak pracy, ubóstwo czy niezaradność życiowa. Długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Osoby te, poza problemem bezrobocia borykają się często z problemami mieszkaniowymi. Większość z nich zarejestrowana jest w PUP jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. Źródłem utrzymania tych osób głównie jest zasiłek okresowy  i jednorazowy. Uczestnicy KIS będą objęci  cyklem edukacyjno-szkoleniowym, który będzie obejmował: zajęcia integracyjne oraz trening umiejętności i  kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe (grupowe) oraz zajęcia z zakresu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej.

Uczestnicy będą mieli możliwość także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Objęci będą  pomocą w formie  indywidualnych porad prawnych oraz rodzinnych.

Ponadto uczestnicy KIS będą także mogli korzystać z pracowni komputerowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.Drugi etap projektu realizowany w 2011 roku obejmował będzie realizację programów rynku pracy na wybranym obiekcie budownictwa socjalnego. Przedmiotem robót wykonywanych przez uczestników KIS  zatrudnionych w ramach robót publicznych będzie dokończenie adaptacji budynku po byłej Szkole  Podstawowej, w miejscowości Zarajec Potocki. W wyremontowanym budynku znajdowały się będą lokale socjalne. Budynek ten od kilku lat jest niewykorzystany. W ramach projektu planowane jest uzyskanie co najmniej 2 lokali socjalnych, znajdujących się na parterze.

Realizowany projekt zmierza przede wszystkim do zwiększenia aktywności u biernych mieszkańców Gminy Potok Wielki. Dzięki projektowi i uczestnictwu w KIS zdobędą widzę dotyczącą aktywnego poszukiwania pracy, nauczą się że są również ważni i potrzebni oraz to ,że każdy z nich posiada potencjał , który może być odpowiednio wykorzystany.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”

Skip to content