Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych – biuletyn do pobraniaOddając do Państwa dyspozycji niniejszy Biuletyn Projektu, pragnę podziękować Wszystkim, którzy uczestniczyli w okresie 2020-2024 w inicjatywach wzmacniania kompetencji organizacji pozarządowych w sferze usług społecznych. Szeroki udział grona organizacji jak i przedstawicieli instytucji polityki społecznej potwierdził potrzebę wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnego wypracowywania uniwersalnych modelowych narzędzi przygotowywania struktur organizacji pozarządowych do warunków kroczącej zmiany systemowej. Pragnę także wspomnieć o dobrej i trwałej współpracy środowiska organizacji pozarządowych z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, a szczególnie z przedstawicielami Zarządu Głównego w osobach: Pani Joanny Lizut i Mirosława Grewińskiego. Bez ich aktywnego doradztwa trudno byłoby mierzyć się z nową problematyką i uzyskać planowane rezultaty.

dr Paweł Wiśniewski

Pobierz biuletyn „Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych”

Skip to content