Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Materiały promocyjne:

Publikacje

Raport ewaluacyjny KIS 2015MIEJSCE PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH (ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO) W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU JANOWSKIEGO(plik .pdf (4,0 MB))
Sfinansowano ze środków projektu: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 – realizowanego w ramach programu MRPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur
Raport ewaluacyjny KIS 2015KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LOKALNYM LIDEREM PARTNERSTWA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO(plik .pdf (1,8 MB))
Sfinansowano ze środków projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” – realizowanego w ramach programu MRPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Listopad 2016.Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur
Raport ewaluacyjny KIS 2015TRWAŁA INSTYTUCJA W SYSTEMIE POMOCY I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – ZATRUDNIENIE SOCJALNE(plik .pdf (16,5 MB))
Raport ewaluacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim – 2015.Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur
Raport ewaluacyjny KIS 2014ROZWÓJ KIS W JANOWIE LUBELSKIM. IMPLEMENTACJA IDEI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W REALIACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ(plik .pdf (7,5 MB))
Raport ewaluacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim –  2014.Opracowanie: Paweł Wiśniewski, Anna Mazur
Raport o stanie ekonomiiRAPORT O STANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE JANOWSKIM(plik .pdf (79,55 MB))
Raport o stanie sektora ekonomii społecznej wydany w ramach projektu „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Opracowanie: Marta Komorowska, Anna Mazur, Paweł Wiśniewski
Katalog Inicjatyw SpołecznychKATALOG INICJATYW SPOŁECZNYCH W POWIECIE JANOWSKIM(plik .pdf (4,43 MB))
Katalog wydany w ramach projektu „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Opracowanie: Iwona Kędziera, Paweł Wiśniewski
Leksykon ekonomii społecznejLEKSYKON EKONOMI SPOŁECZNEJ(plik .pdf (83,5 MB))
Publikacja wydana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie Przedsiębiorczości Społecznej” zleconego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw ObywatelskichOpracowanie: Iwona Kędziera, Paweł Wiśniewski
Okladka_BROSZURA_FIO_2012EKONOMIA SPOŁECZNA dla dzieci i młodzieży(plik .pdf (5,74 MB))
Broszura wydana w ramach projektu „Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim” jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okladka_VADEMECUM_FIO_2012Vademecum „PRZEPIS NA AKTYWNY POWIAT JANOWSKI czyli po kilku ścieżkach ekonomii społecznej(plik .pdf (47,2 MB))Vademecum wydane w ramach projektu „Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w powiecie janowskim” jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okladka_PORADNIK_KIS_II_2012Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim – edycja 2012(plik .pdf (20,5 MB))Poradnik wydany w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie w ramach realizowanych kontraktów społecznych, do Klubu Integracji Społecznej”.
Okladka_PORADNIK_KIS_2012Budżet domowy, racjonalne wydatki oraz ekonomia społeczna. Poradnik dla niezamożnych gospodarstw domowych.(plik .pdf (2,17 MB))Poradnik wydany w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie w ramach realizowanych kontraktów społecznych, do Klubu Integracji Społecznej”
Okladka_BIULETYN_KONWENT_CIS_KIS_2011Biuletyn Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej(plik .pdf (2,17 MB))Biuletyn wydany w ramach projektu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej” – projekt partnerski Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt.:”Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015″
Okladka_Biuletyn_Targow_Aktywnych_Form_Pomocy_Nadrzecze_2010Biuletyn Informacyjny Krajowych Targów Aktywnych Form Pomocy(plik .pdf (2,33 MB))Biuletyn wydany w ramach projektu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej” – projekt partnerski Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt.:”Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015″
Skip to content