Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania na usługi społeczne?

Proponuję skorzystać z materiału przygotowanego na potrzeby wdrażania Centrum Usług Społecznych, Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług, w opracowaniu przedstawiamy kolejno:

  • argumenty na rzecz przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału,
  • zasady organizacji diagnozy,
  • rekomendowane podejście badawcze,
  • charakterystykę metod, technik i narzędzi badawczych,
  • zestawienie najważniejszych wskaźników, które powinny być uwzględnione w diagnozie,
  • listę barier i zagrożeń związanych z realizacją diagnozy.

Lektura tego opracowania będzie pomocna w przygotowaniu do realizacji następujących zadań:

Skip to content