Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia

W dniu 16 września 2021 roku w Inkubatorze Technologicznym – Lubelskim Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Lublinie odbyło się spotkanie inauguracyjne działalności Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie. Jednym z elementów spotkania była inauguracja działalności Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus na trenie Lublina i okolic.

Lubelskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych to inicjatywa kilkunastu organizacji lubelskich, w tym w szczególności  Inkubatora Technologicznego i JSNP Humanus. Dzięki niej Stowarzyszenie zyskało nową siedzibę   w Lublinie, przy ul. Frezerów 3.

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” w Janowie Lubelskim powstało w lipcu 2003 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i  Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej. Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000184388. Swoją działalność skupia przede wszystkim na tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagających wsparcia i podejmowaniu inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

W latach 2012 – 2014 roku prowadziło Niepubliczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Janowie Lubelskim. Od 2013 roku przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Koło Rowerowe OMEGA. Obecnie Stowarzyszeni prowadzi m.in: Klub Integracji Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Przecinek i kropka” oraz  Punkt Konsultacyjny dla Rodzin. Od września 2021 rozszerzyliśmy  działalność Punktu Konsultacyjny dla Rodzin, przemianowując go w Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. W ramach Punktu prowadzimy poradnictwo prawne, obywatelskie, rodzinne ( psychologiczne i pedagogiczne) oraz mediacje.

Nowe działania Stowarzyszenie nie byłyby możliwe bez wsparcia władz miasta Lublina i samorządu wojewódzkiego województwa lubelskiego.

Skip to content