Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Rozpoczęcie Testu Modelu Alternatywnej Partycypacji

W ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin, kolejnym ważnym etapem realizacji harmonogramu jest przeprowadzenie Testu Terenowego Modelu Alternatywnej Partycypacji. Test będzie trwał 6 miesięcy (od 01.11.2022- 30.04.2022) na terenie 4 wybranych lokalizacji:

  • Tomaszów Lub.,
  • Gmina Krzywda
  • Gmina Krzczonów
  • Aleksandrów Łódzki

Każda z wybranych lokalizacji oddeleguje po 2 osoby, które wezmą udział „personalny” w testowaniu MAP. Jest to niezwykle ważny moment w realizacji projektu, ponieważ to właśnie podczas testowania opisane procedury w MAP zostaną skonfrontowane z realnym funkcjonowaniem zarówno NGO jak i JST. Wnioski, które powstaną po okresie testowania będą najcenniejszym źródłem informacji do zbioru rekomendacji systemowych i legislacyjnych w zakresie rozwoju usług społecznych.

Skip to content