Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Podsumowanie szkolenia realizowanych w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin.

Szkolenie, które odbyło się w dniach 13.10.2022/ 14.10.2022 cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli Organizacji pozarządowych jak i Jednostek samorządu terytorialnego. W Ciągu dwóch dni zostało przeszkolone 40 osób (stacjonarnie jak i online), które poszerzyły swoją wiedzę z zakresu ustawy o realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na nową problematykę którą pojawiła się od momentu opublikowania Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001818/T/D20191818L.pdf

Podsumowanie szkolenia realizowanych w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji - Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin

Szczególna uwaga została również skupiona na przedstawieniu założeń Modelu Alternatywnej Partycypacji, który jako wiodący dokumenty stworzony w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji- Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin, ma zapewnić wiedzę w zakresie procedur i założeń całego projektu.

Każda osoba, która nie mogła wziąć udziału w szkoleniu może się nim zapoznać we własnym zakresie.

Poniżej link do prezentacji, które krok po kroku przeprowadzą Państwa przez najważniejsze zagadnienia:

Oraz nagranie ze szkolenia, w którym będziecie Państwo mogli wysłuchać zarówno omówienia poszczególnych zagadnień, ale również poznać różne perspektywy uczestników szkolenia w zależności od instytucji, w której pracują.

Zeszyty szkoleniowe:

Skip to content