Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Wizyta Studyjna w ramach projektu – Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin

W ramach realizacji projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin   w dniach 13-14.12. 2022 odbyła się Wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych: 

 • MOPS Tomaszów Lubelski
 • GOPS Gmina Krzywda
 • OPS Aleksandrów Łódzki
 • OPS Krzczonów
 • MOPS Łuków

Wybór padł na CUS w Gminie Wiązowna. Spotkanie miało na celu zaobserwowanie w praktyce jak funkcjonuje nowa jednostka, z jakimi problemami się mierzy, ale również jak sprawnie i produktywnie koordynuje działania pomocowe na terenie swojej gminy.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Wiązowna, jest jednostką, która prężnie się rozwija i jest czuła na zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Przekształcenie GOPS w CUS nastąpiło stosunkowo niedawno bo w maju 2021 roku, od tego czasu Centrum może pochwalić się licznymi programami m.in.

 • Klubem zdrowego stylu życia
 • Stacjonarnymi usługami z Fizjoterapii
 • Programem „ złota rączka”
 • Poradnią psychologiczna dla dorosłych i dzieci
 • Warsztatami umiejętnościami opiekuńczo-wychowawczych
 • Warsztatami w zakresie organizowania społeczności lokalnej
 • Opieką wytchnieniową dla rodzin osób z niepełnosprawnościami
 • Programem aktywizacji zawodowej

Spotykanie z Panią Małgorzata Łysik  – Dyrektor Centrum Usług Społecznych i jej kadrą, było niezwykle inspirujące i pouczające dla  grupy testerów, którzy w ramach projektu rozpoczęli pracę nad wdrożeniem Modelu Alternatywnej Partycypacji, ale również dla dyrekcji ośrodków, które przygotowują się do przekształcenia w CUS.

Wizyta w tak dobrze prosperującej placówce pokazuję że zmiana OPS  w CUS jest dobrą zmianą i przede wszystkim niesie pozytywne zmiany dla społeczności lokalnej, której dobro powinno być celem nadrzędnym.

Wizyta Studyjna w ramach projektu - Wzmocnienie Kompetencji - Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin
Skip to content