1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Wizyta Studyjna w ramach projektu – Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin

W ramach realizacji projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin   w dniach 13-14.12. 2022 odbyła się Wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych: 

 • MOPS Tomaszów Lubelski
 • GOPS Gmina Krzywda
 • OPS Aleksandrów Łódzki
 • OPS Krzczonów
 • MOPS Łuków

Wybór padł na CUS w Gminie Wiązowna. Spotkanie miało na celu zaobserwowanie w praktyce jak funkcjonuje nowa jednostka, z jakimi problemami się mierzy, ale również jak sprawnie i produktywnie koordynuje działania pomocowe na terenie swojej gminy.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Wiązowna, jest jednostką, która prężnie się rozwija i jest czuła na zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Przekształcenie GOPS w CUS nastąpiło stosunkowo niedawno bo w maju 2021 roku, od tego czasu Centrum może pochwalić się licznymi programami m.in.

 • Klubem zdrowego stylu życia
 • Stacjonarnymi usługami z Fizjoterapii
 • Programem „ złota rączka”
 • Poradnią psychologiczna dla dorosłych i dzieci
 • Warsztatami umiejętnościami opiekuńczo-wychowawczych
 • Warsztatami w zakresie organizowania społeczności lokalnej
 • Opieką wytchnieniową dla rodzin osób z niepełnosprawnościami
 • Programem aktywizacji zawodowej

Spotykanie z Panią Małgorzata Łysik  – Dyrektor Centrum Usług Społecznych i jej kadrą, było niezwykle inspirujące i pouczające dla  grupy testerów, którzy w ramach projektu rozpoczęli pracę nad wdrożeniem Modelu Alternatywnej Partycypacji, ale również dla dyrekcji ośrodków, które przygotowują się do przekształcenia w CUS.

Wizyta w tak dobrze prosperującej placówce pokazuję że zmiana OPS  w CUS jest dobrą zmianą i przede wszystkim niesie pozytywne zmiany dla społeczności lokalnej, której dobro powinno być celem nadrzędnym.

Wizyta Studyjna w ramach projektu - Wzmocnienie Kompetencji - Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin
Skip to content