Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Jak uzyskać środki na finansowanie Centrum Usług Społecznych po zakończeniu projektu?

Ministerstwo rodziny zapewnia, że CUS-y w dalszym ciągu będą mogły liczyć na wsparcie ze środków europejskich. Będzie w to finansowanie z programu FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027), który będzie współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Pieniądze mają być dostępne dla samorządów nie tylko na tworzenie kolejnych centrów. Resort zapewnia, że obecnie funkcjonujące CUS-y będą mogły liczyć na wsparcie środków zewnętrznych. Ma się to odbywać w formie:

a) wsparcie szkoleniowe i doradcze z zakresu usług społecznych, w tym wypracowanie narzędzi/mechanizmów wsparcia dla podmiotów przekształcających się lub tworzących CUS.

b) wypracowanie rekomendacji zmiany ustawy o realizowaniu usług społecznych przez CUS i innych przepisów prawnych mających zastosowanie w ich działalności, z uwzględnieniem kontekstu społeczno-demograficznego, analizy ekonomicznej i deinstytucjonalizacji usług społecznych.

c) działania z zakresu mapowania i sieciowania funkcjonujących CUS. Na powyższe cele, w perspektywie 2021-2027 przewiduje się dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. Planowane jest także stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koordynacji działań dla instytucji z zakresu polityki społecznej. Na to
zadanie przewiduje się z kolei kwotę 5 mln zł.

Źródło: Portal Samorządowy.pl;

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-
spoleczenstwo/cztery-lata-i-55-centrow-uslug-spolecznych-samorzady-nie-musza-i-
nie-chca-ich-powolywac,467099.html

Skip to content