1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Punkt Edukacyjno Informacyjny

W ramach projektu: Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin – od stycznia 2023 roku został uruchomiony – Punkt Edukacyjno- Informacyjny, której zadaniem będzie prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób na temat wariantów współpracy z CUS-ami / lub OPS-ami w zakresie organizowania usług społecznych dla rodzin i mieszkańców gmin.

Główne zadania punktu:

  • gromadzenie najbardziej aktualnej wiedzy o rozwoju w regionie i kraju systemów świadczenia usług społecznych,
  • udzielanie w ramach miesięcznych dyżurów konsultacyjnych porad, informacji i podpowiedzi a także udostępnianie wiedzy o dobrych praktykach współpracy z sektorem organizacji obywatelskich,
  • tworzenie zbioru bibliotecznego zawierającego publikacje, raporty, analizy i ekspertyzy o tematyce usług społecznych, aktywnym włączaniu się organizacji obywatelskich we współpracę, w tworzenie lokalnych programów rozwoju usług społecznych.

Punkt  prowadzi  dyżury online ze specjalistami.

  1. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – dyżur pierwszy piątek każdego miesiąca                                w godzinach 10:00-11:00
  2. Dr Paweł Wiśniewski –  dyżur druga środa każdego miesiąca w godzinach 10:00-11:00
  3. Mgr. Ewa Pelczarska – dyżur trzecia środa miesiąca w godzinach 10:00-11:00
  4. Dr Joanna Lizut – dyżur ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach 10:00-11:00

Nasi specjaliści, prowadząc działalność informacyjną i edukacyjną, udzielają także wsparcia edukacyjnego indywidualnym osobom, zwłaszcza tym które będą zainteresowane korzystaniem z niektórych rodzajów (np. usług opiekuńczych), a także będzie ośrodkami pomocy społecznej zainteresowanymi rozszerzaniem oferty usług społecznych świadczonych dla swoich klientów.

Na stronie internetowej Wnioskodawcy zostanie założona odrębna zakładka, na której będą publikowane najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi, a także będą zamieszczane materiały informacyjno-edukacyjne.

Spotkania będą odbywać się w formie wirtualnej pod poniższym linkiem:

https://meet.google.com/evc-bjda-wfq

Pytania do specjalistów można również przesyłać na skrzynkę mailową Punktu:

specjalisci@jsnphumanus.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia naszych doradców

Skip to content