Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Punkt Edukacyjno Informacyjny

W ramach projektu: Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin – od stycznia 2023 roku został uruchomiony – Punkt Edukacyjno- Informacyjny, której zadaniem będzie prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób na temat wariantów współpracy z CUS-ami / lub OPS-ami w zakresie organizowania usług społecznych dla rodzin i mieszkańców gmin.

Główne zadania punktu:

  • gromadzenie najbardziej aktualnej wiedzy o rozwoju w regionie i kraju systemów świadczenia usług społecznych,
  • udzielanie w ramach miesięcznych dyżurów konsultacyjnych porad, informacji i podpowiedzi a także udostępnianie wiedzy o dobrych praktykach współpracy z sektorem organizacji obywatelskich,
  • tworzenie zbioru bibliotecznego zawierającego publikacje, raporty, analizy i ekspertyzy o tematyce usług społecznych, aktywnym włączaniu się organizacji obywatelskich we współpracę, w tworzenie lokalnych programów rozwoju usług społecznych.

Punkt  prowadzi  dyżury online ze specjalistami.

  1. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – dyżur pierwszy piątek każdego miesiąca                                w godzinach 10:00-11:00
  2. Dr Paweł Wiśniewski –  dyżur druga środa każdego miesiąca w godzinach 10:00-11:00
  3. Mgr. Ewa Pelczarska – dyżur trzecia środa miesiąca w godzinach 10:00-11:00
  4. Dr Joanna Lizut – dyżur ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach 10:00-11:00

Nasi specjaliści, prowadząc działalność informacyjną i edukacyjną, udzielają także wsparcia edukacyjnego indywidualnym osobom, zwłaszcza tym które będą zainteresowane korzystaniem z niektórych rodzajów (np. usług opiekuńczych), a także będzie ośrodkami pomocy społecznej zainteresowanymi rozszerzaniem oferty usług społecznych świadczonych dla swoich klientów.

Na stronie internetowej Wnioskodawcy zostanie założona odrębna zakładka, na której będą publikowane najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi, a także będą zamieszczane materiały informacyjno-edukacyjne.

Spotkania będą odbywać się w formie wirtualnej pod poniższym linkiem:

https://meet.google.com/evc-bjda-wfq

Pytania do specjalistów można również przesyłać na skrzynkę mailową Punktu:

specjalisci@jsnphumanus.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia naszych doradców

Najczęściej zadawane pytania:

Skip to content