Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Zapraszamy na szkolenie: Wzmocnienie kompetencji liderów NGO – w perspektywie organizacji i zarządzania usługami społecznymi

Janowskie Stowarzyszenie Niesienie Pomocy Humanus zaprasza na bezpłatne, certyfikowane szkolenie Wzmocnienie kompetencji liderów NGO – w perspektywie organizacji i zarządzania usługami społecznymirealizowane w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin.

Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z centrami usług społecznych, szczególnie w kontekście realizacji usług społecznych dla rodzin.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie tych prowadzących kluby i centra integracji społecznej oraz przedstawicieli centów usług społecznych lub JST zainteresowanych utworzeniem CUS z terenu województwa lubelskiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego.

Główna tematyka szkolenia to:

  1. Zagadnienia ustawy o realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych- nowa problematyka
  2. Przedstawienie założeń Modelu Alternatywnej Partycypacji – zapoznanie z procedurami mającymi na celu aktywne włączenie organizacji obywatelskich do współpracy z CUS ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodziny.
  3. Poszerzenie wiedzy pracowników NGO z zakresu tworzenia lokalnych diagnoz, programów usług społecznych itp.
  4. Przedstawienie korzyści płynących ze współpracy w realizacji usług społecznych dla rodzin pomiędzy NGO a CUS

Dzięki szkoleniu członkowie organizacji pozarządowych uzyskają kompleksową wiedzę przygotowującą ich do przeprowadzenia testu terenowego Modelu Alternatywnej Partycypacji. Link do Modelu: https://www.jsnphumanus.pl/model-alternatywnej-partycypacji-organizacji-pozarzadowych-w-rozwoju-uslug-spolecznych/

Miejsce szkolenia stacjonarnie: Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.
Szkolenie będzie dostępne również w formie online

Termin: 13.10.2022 oraz 14.10.2022

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe: MAP oraz zeszyt edukacyjny
Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w poniższym linku https://docs.google.com/forms/d/1dkIjw4IplB_0P9ylzK_RfwpJ00eiHKiSNxwK74tRXmY/edit . Liczba miejsc jest ograniczona.


Trener:
Marta Komorska, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych. Zainteresowania naukowe to: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.


Zapraszamy
Kadra projektowa
oraz Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus

Skip to content