1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Zapraszamy na szkolenie: Wzmocnienie kompetencji liderów NGO – w perspektywie organizacji i zarządzania usługami społecznymi

Janowskie Stowarzyszenie Niesienie Pomocy Humanus zaprasza na bezpłatne, certyfikowane szkolenie Wzmocnienie kompetencji liderów NGO – w perspektywie organizacji i zarządzania usługami społecznymirealizowane w ramach projektu Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin.

Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z centrami usług społecznych, szczególnie w kontekście realizacji usług społecznych dla rodzin.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie tych prowadzących kluby i centra integracji społecznej oraz przedstawicieli centów usług społecznych lub JST zainteresowanych utworzeniem CUS z terenu województwa lubelskiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego.

Główna tematyka szkolenia to:

  1. Zagadnienia ustawy o realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych- nowa problematyka
  2. Przedstawienie założeń Modelu Alternatywnej Partycypacji – zapoznanie z procedurami mającymi na celu aktywne włączenie organizacji obywatelskich do współpracy z CUS ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodziny.
  3. Poszerzenie wiedzy pracowników NGO z zakresu tworzenia lokalnych diagnoz, programów usług społecznych itp.
  4. Przedstawienie korzyści płynących ze współpracy w realizacji usług społecznych dla rodzin pomiędzy NGO a CUS

Dzięki szkoleniu członkowie organizacji pozarządowych uzyskają kompleksową wiedzę przygotowującą ich do przeprowadzenia testu terenowego Modelu Alternatywnej Partycypacji. Link do Modelu: https://www.jsnphumanus.pl/model-alternatywnej-partycypacji-organizacji-pozarzadowych-w-rozwoju-uslug-spolecznych/

Miejsce szkolenia stacjonarnie: Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.
Szkolenie będzie dostępne również w formie online

Termin: 13.10.2022 oraz 14.10.2022

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe: MAP oraz zeszyt edukacyjny
Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w poniższym linku https://docs.google.com/forms/d/1dkIjw4IplB_0P9ylzK_RfwpJ00eiHKiSNxwK74tRXmY/edit . Liczba miejsc jest ograniczona.


Trener:
Marta Komorska, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych. Zainteresowania naukowe to: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.


Zapraszamy
Kadra projektowa
oraz Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus

Skip to content